Lt
Pradžia

Įgaliojimai

Švietimo, kultūros, turizmo ir sporto komitetas dirba pagal Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 3 d. sprendimu Nr. 5TS-1324 „Dėl  Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 202 punkte nurodytus įgaliojimus:

1. svarsto, rengia ir teikia išvadas dėl:

1.1. vaikų ir jaunimo bendrojo lavinimo ir papildomo ugdymo, suaugusių žmonių švietimo organizavimo;

1.2. kultūros ugdymo, poilsio organizavimo;

1.3. sporto ir turizmo plėtojimo;

1.4. jaunimo organizacijų veiklos sąlygų gerinimo ir koordinavimo;

1.5. savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo;

1.6. leidimo naudoti savivaldybės herbą;

1.7. švietimo, kultūros, sporto veiklos prioritetų;

2. analizuoja savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigų veiklą, kaip jose vykdomas biudžetas, ar racionaliai naudojamos biudžeto lėšos;

3. kontroliuoja Tarybos priimtų sprendimų komiteto veiklos klausimais įgyvendinimą;

4. nagrinėja, kaip naudojamos lėšos, skirtos komiteto kompetencijai priklausančioms veiklos kryptims kiekvienoje biudžeto asignavimų valdytojo programoje, ir vertina biudžeto lėšų bei investicijų panaudojimo tikslingumą ir efektyvumą;

5. Tarybos pavedimu ir/ar mero siūlymu svarsto kitus klausimus.

Informacija atnaujinta 2023-04-20 09:09