Lt
Pradžia

Paslaugų tuberkulioze sergantiems asmenims gerinimas Lazdijų rajono savivaldybėje

PASLAUGŲ TUBERKULIOZE SERGANTIEMS ASMENIMS GERINIMAS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Projekto tikslas – mažinti Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikrobakterijų atsiradimo ir plitimo.

Uždavinys – Pagerinti TB profilaktiką, efektyvią diagnostiką ir gydymo organizavimą Lazdijų rajono savivaldybėje.

Laukiami projekto rezultatai:

1.Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu – 42 asmenys.

  1. Užtikrintas šeimos narių konsultavimas tuberkuliozės profilaktikos klausimais;
  2. Vieną kartą per savaitę tikslinei grupei išduodti talonai maisto prekėms įsigyti.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 ,,Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“.

Bendra projekto vertė – 15 224 Eur. Iš jų: ES lėšos – 14 082 Eur, Lazdijų rajono savivaldybės lėšos – 1 142 Eur.

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija

Projekto partneris – VšĮ ,,Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“

Projekto vykdymo pradžia – 2018-05-15.

Projekto vykdymo pabaiga – 2021-11-30.

Informaciją pateikė:

Lina Džiaukštienė Lazdijų rajono savivaldybės administracijos, savivaldybės gydytoja

Mob. tel. tel. 8 61043868  El. p. gydytoja@lazdijai.lt

 

Informacija atnaujinta 2020-08-31 11:25