Lt
Pradžia

Privačių būstų prijungimas prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros Lazdijų miesto aglomeracijoje

PRIVAČIŲ BŪSTŲ PRIJUNGIMAS PRIE CENTRALIZUOTOS NUOTEKŲ SURINKIMO INFRASTRUKTŪROS LAZDIJŲ MIESTO AGLOMERACIJOJE

Projekto pradžia: 2020-07-17

Projekto pabaiga: 2022-08-29

Projekto tikslas: įgyvendinant ES nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus, siekiant sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje prijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų 47 privačius būstus Lazdijų miesto aglomeracijoje.

Laukiami projekto rezultatai: prijungti 47 privatūs būstai nuotekų sistemos prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų Lazdijų mieste.

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Projektas finansuojamas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) ir Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Bendra preliminari projekto vertė: 283 851,78 EUR.

Paramos (subsidijos) suma: 98 700 EUR.

 

Informaciją pateikė

Aivaras Tulaba

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos

Strateginio planavimo ir investicinių projektų

valdymo skyriaus vyr. specialistas

Mob. tel. 8 613 89 191

El. p. aivaras.tulaba@lazdijai.lt

Informacija atnaujinta 2021-09-28 08:29