Lt
Pradžia

Projektas „Kaimo gyvenamųjų vietovių Lazdijų rajono savivaldybėje patrauklumo gerinimas“

PROJEKTAS „KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE PATRAUKLUMO GERINIMAS“

Projekto tikslas: pagerinti Lazdijų rajono savivaldybės Šventežerio (buvusi Teizų) seniūnijos kaimų susisiekimo infrastruktūrą, siekiant skatinti socialinę įtrauktį, ekonominę plėtrą kaimo vietovėse, didinant aplinkos apsaugą.

Projekto uždavinys – vietinės reikšmės kelio Nr. LZ0929 rekonstravimas, įrengiant asfaltbetonio dangą, sutvarkant kelkraščius, kelio griovius, pralaidas, nuovažas.

Tikslinės grupės: Lazdijų rajono savivaldybės Šventežerio ir kitų seniūnijų gyventojai, turistai, poilsiautojai, Metelių regioninio parko lankytojai.

Projekto rezultatas: įgyvendinus projektą ir rekonstravus vietinės reikšmės kelią Nr. LZ0929 pagerės susisiekimo, vietos gyventojų aplinkos sąlygos, mažės jų socialinė atskirtis, pagerės privažiavimas prie Dusios ežero pakrančių, netoliese esančių lankytinų objektų, kas didins patrauklumą investicijoms. Projekto rezultatais naudosis ne tik vietos kaimų gyventojai, čia dirbantys asmenys, bet ir turistai, poilsiautojai, Metelių regioninio parko lankytojai.

Projekto įgyvendinimui naudojamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

ES žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos – 136 000,00 Eur.

Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 34 000,00 Eur.

Bendra projekto vertė – 170 000,00 Eur.

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Informaciją pateikė:

Virginijus Blažauskas

Vietinio ūkio skyriaus vyresnysis specialistas

Tel. (8 318) 66 141 Mob. tel. 8614 96 076

El. p. virginijus.blazauskas@lazdijai.lt

Informacija atnaujinta 2020-08-21 13:54