Lt
Pradžia

PROJEKTAS „SEIRIJŲ MIESTELIO GĖLIŲ GATVĖS (NR. LZ8119), KELIŲ ŠADŽIŪNAI–VARNĖNAI–VILKININKAI (NR. LZ1252) RUOŽO NUO 2,720 IKI 3,280 KM IR KUČIŪNAI–AKMENIAI (NR. LZ0400) RUOŽO NUO 0,00 IKI 0,704 KM KAPITALINIS REMONTAS“

PROJEKTAS „SEIRIJŲ MIESTELIO GĖLIŲ GATVĖS (NR. LZ8119), KELIŲ ŠADŽIŪNAI–VARNĖNAI–VILKININKAI (NR. LZ1252) RUOŽO NUO 2,720 IKI 3,280 KM IR KUČIŪNAI–AKMENIAI (NR. LZ0400) RUOŽO NUO 0,00 IKI 0,704 KM  KAPITALINIS REMONTAS“

Projekto tikslas: pagerinti Lazdijų rajono Seirijų, Varnėnų, Kučiūnų, Akmenių gyvenamųjų vietovių susisiekimo infrastruktūrą, siekiant didinti kaimo vietovių gyvybingumą gerinant vietinių kelių būklę.

Projekto uždavinys – kapitališkai suremontuoti vietinės reikšmės kelius Seirijų miestelio Gėlių gatvę (Nr. LZ8119), kelių Šadžiūnai–Varnėnai–Vilkininkai (Nr. LZ1252) ruožus nuo 2,720 iki 3,280 km ir Kučiūnai–Akmeniai (Nr. LZ0400) ruožus nuo 0,00 iki 0,704 km įrengiant asfaltbetonio dangą, sutvarkant kelkraščius.

Projekto rezultatas: įgyvendinus projektą ir kapitališkai suremontavus vietinės reikšmės kelius kaimo gyvenamųjų vietovių gyventojai galės greičiau pasiekti darbo vietas, viešuosius objektus (pvz. polikliniką, mokyklas), geriau eksploatuoti savo automobilius. Pasiekiamumo didinimas leis mažinti socialinę atskirtį tarp miesto ir kaimo gyvenamųjų vietovių, didins Lazdijų rajono kaimo vietovių gyvybingumą, pritrauks į tas vietoves gyventi daugiau jaunų žmonių. 

Projekto įgyvendinimui parama skirta iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Parama vietiniams keliams“ ir Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos – 170 000,00 Eur

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 30 000,00 Eur

Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 126 585,93 Eur

Bendra projekto vertė – 326 585,93 Eur

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Informaciją pateikė:

Sandra Sinkevičienė

Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė

Tel. mob. tel. 8 613 94507

El. p. sandra.sinkeviciene@lazdijai.lt

Informacija atnaujinta 2020-11-05 08:53