Lt
Pradžia

Rudaminos laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams ir liaudies amatų plėtrai

RUDAMINOS LAISVALAIKIO SALĖS PRITAIKYMAS BENDRUOMENĖS POREIKIAMS IR LIAUDIES AMATŲ PLĖTRAI

Projekto tikslas: skatinti gyvenvietės ekonominę bei bendruomenės kultūrinę-socialinę plėtrą, mažinti skurdą gyvenvietėje, atliekant Lazdijų kultūros centro Rudaminos laisvalaikio salės pastato kapitalinį remontą. Pagrindinė projektu sprendžiama problema yra gyventojų socialinė atskirtis ir nepakankama Rudaminos kaimo gyvenvietės infrastruktūra, kurios plėtra prisidėtų prie šios vietovės gyventojų bendruomenės plėtros, laisvalaikio užimtumo didinimo, vietos ekonominės plėtros augimo, turėtų teigiamą poveikį mažinant gyventojų skurdą.

Tikslinės grupės: 1. Rudaminos gyventojai. 2. Atvykstantys iš aplinkinių kaimų, rajonų gyventojai, turistai: jie galės naudotis kapitališkai suremontuota ir pritaikyta infrastruktūra bendrų renginių ir viešnagių metu.

Laukiami projekto rezultatai: įgyvendinant projektą bus apšiltintas pastato pamatas, sienos, atlikta lauko sienų apdaila, įrengtos dvi dengtos stoginės, suremontuota pastato viduje esanti salė, įrengta ventiliacija keramikos degimo patalpoje.

Projekto įgyvendinimas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Projekto vykdytojas – VšĮ Lazdijų kultūros centras.

Bendra projekto vertė – 124 921,16 Eur.

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai paramos suma – 98 528,00 Eur.

Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 26393,16 Eur.

Informaciją pateikė

VšĮ Lazdijų kultūros centro

projektų vadovas

Arūnas Maciulevičius

Tel. Nr. (8318) 51023

El. p. arunasmaciu@gmail.com

Informacija atnaujinta 2020-08-21 13:58