Lt
Pradžia

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo einamųjų metų užduotys:

1 užduotis. Atlikti Savivaldybės kontrolieriaus funkcijas jam atostogaujant, išvykus ar nesant Tarnyboje dėl kitų priežasčių.
2 užduotis. Atlikti Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditą ir paruošti audito ataskaitos projektą.
3 užduotis. Parengti išvadų dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už Savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas projektus.
4 užduotis. Parengti ir Lazdijų rajono savivaldybės kontrolieriui pateikti Lazdijų rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių audito strategijos projektą

Informacija atnaujinta 2020-08-06 14:24