Lt
Pradžia

9-osios tarybos 29 posėdis

 

Posėdžio numeris 29

Posėdžio pavadinimas 9-osios tarybos 29 posėdis

Posėdžio data 2021-11-26 13:00:00

Pirmininkas Ausma Miškinienė
 
POSĖDŽIO KLAUSIMAI 
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. 5TS-639 „DĖL 2021 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 12925_34-940 12926_02 Tarybos sprendimo projekto priedas 12927_03 Aiškinamasis raštas 12928_Aiskinamojo rasto priedas_20211126 Š. Dumbliauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LAZDIJŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO 12929_34-942 12930_03 Aiškinamasis raštas Š. Dumbliauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ IR BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVADYBĖS BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 12931_34-954 12932_02 Tarybos sprendimo projekto priedas 12933_03 Aiškinamasis raštas A. Zenevičienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-367 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO‘‘ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 12934_34-934 12935_03 Aiškinamasis raštas A. Zenevičienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ASBESTO TURINČIŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMAS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (III ETAPAS)“ 12938_34-935 12939_03 Aiškinamasis raštas A. Zenevičienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PETRO ŠVELINSKIO KRYŽIAUS KELIO STOČIŲ RESTAURAVIMAS“ 12940_34-932 12941_03 Aiškinamasis raštas A. Zenevičienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VIRTUALUS LAZDIJŲ KRAŠTO LITERATŪRINIS KELIAS“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO 12944_34-929 12945_03 Aiškinamasis raštas A. Zenevičienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PAVEISININKŲ PILIAKALNIO TVARKYBOS IR TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS PARENGIMAS“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO 12947_34-933 12948_03 Aiškinamasis raštas A. Zenevičienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS „JONO REITELAIČIO APYBRAIŽOS „VEISIEJAI“ PARENGIMAS KNYGAI IR LEIDYBA“, „EDUKACINĖ PROGRAMA „MOLINUKAS“ IR JŲ DALINIO FINANSAVIMO 12950_34-930 12951_03 Aiškinamasis raštas A. Zenevičienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO 12957_34-949 12958_03 Aiškinamasis raštas D. Mockevičius
 Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL LAZDIJŲ MENO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 12961_34-955 12962_03 Aiškinamasis raštas D. Mockevičius
 Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS TEIKIMO BENDRUOMENĖJE 2022 METŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO 12964_34-943 12965_03 aiškinamasis raštas 12966_03 aiškinamojo rašto priedas R. Šukienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. SPALIO 22 D. SPRENDIMO NR. 5TS-886 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 12968_34-946 12969_03. Aiškinamasis raštas 12970_04. Lyginamasis variantas R. Šukienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PREVENCIJOS IR PAGALBOS TEIKIMO NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2021–2023 METŲ VEIKLŲ PLANO PATVIRTINIMO 12973_34-931 12974_03. Aiškinamasis raštas R. Šukienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-544 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 12975_34-936 12976_03 Aiškinamasis raštas 12977_04 Lyginamasis variantas L. Stankevičienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS ELEKTRINIŲ IŠDĖSTYMO LAZDIJŲ R. SAV., KROSNOS, ŠEŠTOKŲ, LAZDIJŲ, ŠVENTEŽERIO IR BŪDVIEČIO SENIŪNIJOSE SPECIALIOJO PLANO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ 12978_34-953 12979_03 Aiškinamasis raštas A. Kimbirauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO VŠĮ LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRUI 12982_34-937 12983_03 Aiškinamasis raštas J. Galvanauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRO PATALPŲ PANAUDOS 13000_34-941 13001_03 Aiškinamasis raštas J. Galvanauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL TURTO PANAUDOS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINEI TARNYBAI 13002_34-948 13003_03 Aiškinamasis raštas J. Galvanauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERĖMIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN 13008_34-952 13009_03 Aiškinamasis raštas J. Galvanauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERĖMIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE 13013_34-939 13015_02a Tarybos sprendimo projekto priedas 13016_03 Aiškinamasis raštas J. Galvanauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1351 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 13020_34-947 13021_03 Aiškinamasis raštas 13022_04 Lyginamasis variantas J. Galvanauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL 3/20 DALIES PASTATO – GYVENAMOJO NAMO BEI 3/20 DALIES KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ – KIEMO STATINIŲ, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV., ŠVENTEŽERIO SEN., STEBULIŲ K., DZŪKŲ G. 8, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS 13027_34-938 13028_02a Tarybos sprendimo projekto priedas 13029_03 Aiškinamasis raštas J. Galvanauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL BUTO/PATALPOS-BUTO NR. 1, 1/4 DALIES ŪKINIO PASTATO, 1/4 DALIES KITŲ STATINIŲ IR DALIES ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV., KAPČIAMIESTYJE, NIEDOS G. 18, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS 13036_34-951 13037_02a Tarybos sprendimo projekto priedas 13038_02b Tarybos sprendimo projekto priedas 13039_03 Aiškinamasis raštas J. Galvanauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL BUTO/PATALPOS-BUTO NR. 2, 1/4 DALIES ŪKINIO PASTATO, 1/4 DALIES KITŲ STATINIŲ IR DALIES ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV., KAPČIAMIESTYJE, NIEDOS G. 18, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS 13048_34-944 13049_02a Tarybos sprendimo projekto priedas 13050_02b Tarybos sprendimo projekto priedas 13051_03 Aiškinamasis raštas J. Galvanauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL BUTO/PATALPOS-BUTO NR. 4, 1/4 DALIES ŪKINIO PASTATO, 1/4 DALIES KITŲ STATINIŲ IR DALIES ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV., KAPČIAMIESTYJE, NIEDOS G. 18, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS 13061_34-950 13062_02a Tarybos sprendimo projekto priedas 13063_02b Tarybos sprendimo projekto priedas 13064_03 Aiškinamasis raštas J. Galvanauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-911 „DĖL ATSTOVAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 13074_34-945 13075_03 Aiškinamasis raštas 13076_04 Sprendimo projekto lyginamasis variantas J. Galvanauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
 
 
 
 
 
 
 

Informacija atnaujinta 2021-12-09 12:55