Lt
Pradžia

Turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėse II etapas

Turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėse“ II etapas  Nr.05.4.1-LVPA-R-821-11-0003

Projekto tikslas - įrengti turizmo ženklinimo infrastruktūrą Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėse, užtikrinant turistų bei lankytojų informuotumą savivaldybes jungiančiose turizmo trasose ir maršrutuose.

Įgyvendinant projektą, numatoma įrengti turizmo ženklinimo infrastruktūrą trijų savivaldybių teritorijose, užtikrinant turistų bei lankytojų informuotumą apie savivaldybes jungiančias turizmo trasas ir maršrutus bei juose esančias lankytinas vietas. Projekto metu numatoma įrengti  informacinius stendus bei lentas apie atskirus kultūros ar gamtos objektus, savivaldybes jungiančius dviračių ir kitus maršrutus, taip pat įrengti piliakalnių padavimus, legendas žyminčius QR ženklus, informacines rodykles bei kelio ženklus, nukreipiančius ar žyminčius lankytinus objektus. Planuojama įrengti aštuonis interaktyvius informacinius turizmo stendus, kurie bus pritaikyti ir žmonėms su specialiaisiais poreikiais. Skatinant atvykstamąjį turizmą, ypač iš kaimyninių valstybių, turizmo informacija bus pateikiama ir užsienio kalbomis. Projekto įgyvendinimas prisidės prie turizmo objektų bei paslaugų šiame regione informacijos sklaidos, užtikrins turistų bei pavienių lankytojų informuotumą apie Lazdijų ir Varėnos rajonų bei Druskininkų savivaldybių lankytinas vietas ir objektus, turizmo maršrutus ir trasas, prisidės ne tik prie regiono, bet ir Lietuvos, kaip turistinės valstybės, žinomumo ir jos įvaizdžio gerinimo.

Bendra projekto vertė – 222 988,12 Eur. iš jų: ES lėšos – 189 539,90  Eur, Lazdijų rajono savivaldybės lėšos - 11149,41  Eur, Varėnos rajono savivaldybės lėšos – 11149,41 Eur, Druskininkų savivaldybės lėšos – 11149,40 Eur.

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Projekto partneriai – Varėnos rajono savivaldybės administracija ir Druskininkų savivaldybės administracija.

Projekto vykdymo pradžia – 2019-06-19.

Projekto vykdymo pabaiga – 2021-06-18.

 Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonė Nr. 05.4.1.-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“.

Informaciją pateikė

Irena Eimanavičienė

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos

Strateginio planavimo ir

investicinių projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Mob. tel. 8 612 08671

El. p. irena.eimanaviciene@lazdijai.lt

Informacija atnaujinta 2020-08-31 11:19