Lt
Pradžia

Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtrai

VAIKŲ GEROVĖS IR SAUGUMO DIDINIMO, PASLAUGŲ ŠEIMAI, GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) KOKYBĖS DIDINIMO BEI PRIEINAMUMO PLĖTRA

Projekto pradžia: 2018-10-30                

Projekto pabaiga: 2021-10-30

Projekto tikslas: plėtoti pagalbos vaikui ir šeimai, globėjams (rūpintojams) sistemą, kuri užtikrintų ir suteiktų galimybes kiekvienam vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje biologinėje šeimoje, jos nesant – įtėvių, globėjų šeimoje.

Projekto rezultatai: įkurta globos koordinatoriaus pareigybė, užtikrinanti paslaugų prieinamumą Lazdijų rajono savivaldybėje; įsigytas lengvasis automobilis, kuris naudojamas teikiamų paslaugų užtikrinimui ir plėtrai.

Projektas įgyvendinamas pagal Lazdijų rajono savivaldybės administracijos ir Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centro „Židinys“ 2018 m. spalio 30 d. pasirašytą Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto vykdytojas – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Projekto partneriai - Lazdijų rajono savivaldybės administracija ir Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centro „Židinys“.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“.

Bendra projekto vertė: 46 481,67 EUR.

Paramos suma: 46 481,67 EUR.

Informaciją pateikė

Aivaras Tulaba

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos

Strateginio planavimo ir investicinių projektų

valdymo skyriaus vyr. specialistas

Mob. tel. 8 613 89 191

El. p. aivaras.tulaba@lazdijai.lt

Informacija atnaujinta 2020-08-31 11:40