Lt
Pradžia

Informuojame apie rengiamą Naujų individualių namų valdų Vilniaus gatvėje tarp gyvenamųjų namų Nr. 54 ir Nr. 70 detaliojo plano keitimą (TPD registracijos Nr. T00034104) (Toliau – Detalusis planas)

Informuojame apie rengiamą Naujų individualių namų valdų Vilniaus gatvėje tarp gyvenamųjų namų...

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

2023-03-01

Informuojame apie rengiamą Naujų individualių namų valdų Vilniaus gatvėje tarp gyvenamųjų namų Nr. 54 ir Nr. 70 detaliojo plano keitimą (TPD registracijos Nr. T00034104) (Toliau – Detalusis planas)

Detaliojo plano rengimo pagrindas – priimtas sprendimas - Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-25  įsakymas Nr. 10V-307 ,,DĖL DETALIOJO PLANO KEITIMO“

Detaliojo plano organizatorius – Lazdijų savivaldybės administracijos direktorius (Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai, Tel. (8 318) 66 108 El. p. info@lazdijai.lt).

Detaliojo plano rengėjas ir planavimo iniciatoriaus (juridinio asmens) atstovas – UAB „GEOMETRA“ architektė Eglė Garnytė, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, Lietuva. Tel.: 8 699 88716,  tel. +370 628 01048 el.p. egle.garnyte@geometra.lt, projektų vadovė Zita Normantienė.

Planuojamos teritorijos dislokacija –  Lazdijai, Vilniaus g. 56, 58, 60, 66, 68

Detaliojo planavimo tikslai:

sujungti du žemės sklypus į vieną žemės sklypą, pakeisti žemės naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) į naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas bendrąja tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, ginčių nagrinėjimas. 

Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje pagal jai priskirtą kompetenciją, tvirtinamas Lazdijų rajono savivaldybėje.

Teritorijų planavimo dokumento koncepcija,  Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV), Urbanistinės idėjos rengimas – nerengiami. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.

               Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS), www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento (toliau -  Dokumento) TPD Nr. K-VT-59-22-464)

Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2023-03-13 iki 2023-03-24 galima TPDRIS www.tpdris.lt (Dokumento TPD Nr. K-VT-59-22-464), Lazdijų rajono savivaldybės patalpose (Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai), bei internetiniame tinklalapyje www.lazdijai.lt,  Lazdijų rajono savivaldybės Lazdijų miesto seniūnijos patalpose (Lazdijų miesto seniūnija) Sprendinių viešoji ekspozicija vyks nuo 2023-03-13 iki 2023-03-24 TPDRIS www.tpdris.lt (Dokumento TPD Nr. K-VT-59-22-464), Lazdijų rajono savivaldybės patalpose (Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai), bei internetiniame tinklalapyje www.lazdijai.lt,  Lazdijų rajono savivaldybės Lazdijų miesto seniūnijos patalpose (Lazdijų miesto seniūnija).Viešas svarstymas įvyks 2023-03-27 10.00 val. Lazdijų rajono savivaldybės patalpose (Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai).Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti Detaliojo plano organizatoriui, aukščiau nurodytais adresais raštu ir TPDRIS interneto tinklalapis www.tpdris.lt (Dokumento TPD Nr. K-VT-59-22-464) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo laiko pabaigos.  

Architektė                                                                                                                Eglė Garnytė

Arch. E. Garnytė tel. +370 628 01048  el. p.  egle.garnyte@geometra.lt

Informacija atnaujinta 2023-03-03 14:50