Lt
Pradžia

Parengti Susisiekimo komunikacijų kitos paskirties inžinerinių statinių, inžinerinių tinklų Veisiejų mieste šalia Turgaus, Leipalingio, Svarainio, Vytauto gatvių statybos projekto projektiniai pasiūlymai

Parengti Susisiekimo komunikacijų kitos paskirties inžinerinių statinių, inžinerinių tinklų...

Informacija apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą

PRAŠYMAS INFORMUOTI VISUOMENĘ APIE VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO PROJEKTAVIMĄ

Informuojame, kad parengti Susisiekimo komunikacijų (privažiavimo kelio, automobilių stovėjimo aikštelių), kitos paskirties inžinerinių statinių, inžinerinių tinklų Veisiejų mieste šalia Turgaus, Leipalingio, Svarainio, Vytauto gatvių statybos projekto projektiniai pasiūlymai().

 1. Statinių adresas: Lazdijų r. sav. Veisiejai, Leipalingio g. 40A, kad. Nr. 5955/0003:232; Lazdijų r. sav., Veisiejai, kad. Nr.; 5955/0003:233.
 2. Statinių naudojimo pagrindinės paskirtys: Susisiekimo komunikacijos (8.); Inžineriniai tinklai (9.); Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12.).
 3. Žemės sklypų esama pagrindinės naudojimo paskirtys ir būdai:
 •  - Lazdijų r. sav. Veisiejai, Leipalingio g. 40A: pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – kita; žemės naudojimo būdas – bendrojo naudojimo miestų, miestelių, kaimų ar savivaldybės bendrojo naudojimo) teritorija;
 •  - Lazdijų r. sav., Veisiejai: pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – kita; žemės naudojimo būdas – atskirųjų želdinių teritorija.
 1. Projektuotojas: UAB „Rendu“, Laisvės a. 18, LT-35200 Panevėžys, tel./fax. (8 455) 81 875; Projekto vadovas – Renata Skemundrienė, tel. (8 612) 22 801, el. paštas: info@rendu.lt; architektas – Elvyra Klimavičienė, (atestato Nr. A100), tel. (8 698) 33 720, el. paštas: elvyra@panprojektas.lt.
 2. Statytojas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, įmonės kodas 188714992, tel. (8 318) 66 108, el. paštas: info@lazdijai.lt.
 3. Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2023-06-29 iki 2023-07-18 Lazdijų  rajono savivaldybės administracijos internetinės svetainės (www.lazdijai.lt) skiltyje „Projektiniai pasiūlymai“ arba UAB „Rendu“ patalpose (Laisvės a. 18, LT-35200 Panevėžys); atstovas – projekto vadovas – Renata Skemundrienė (tel.  (8  612) 22
  801, info@rendu.lt). Susipažinti galima darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
 4. Pasiūlymų ir pastabų dėl projektinio pasiūlymo sprendinių teikimo tvarka: pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų galima pateikti raštu, siunčiant laišką nurodytu adresu – UAB „Rendu“, Laisvės a. 18, LT-35200 Panevėžys bei elektroninio pašto adresu info@rendu.lt. Visuomenės atstovai, teikdami projektuotojui pasiūlymus, privalo nurodyti savo vardą ir pavardę (įmonės pavadinimą), adresą ir kitus ryšio duomenis, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikti iki 2023-07-18.

 

Susisiekimo komunikacijų (privažiavimo kelio, automobilių stovėjimo aikštelių), kitos paskirties inžinerinių statinių, inžinerinių tinklų Veisiejų mieste šalia Turgaus, Leipalingio, Svarainio, Vytauto gatvių statybos projektas

Viešas susirinkimas vyks elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu 2023-07-18 nuo 16:00 val. iki 17:00 val. Transliacijos nuoroda:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 372 280 472 570
Passcode: edovju

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcwZTVjOGItYTRhYy00MWEyLTkxYjItNGMyNzdmYjBjMGNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c0302478-12ca-4f59-95f8-a65afe03cc17%22%2c%22Oid%22%3a%22c6abd4dd-8482-4aba-8d7e-5d521eb8cc12%22%7d

Informacija atnaujinta 2023-06-28 15:41