Lt
Pradžia

patvirtintas Kultūros paveldo centro 2023 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planas

patvirtintas Kultūros paveldo centro 2023 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų...

Departamento direktoriaus 2023 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-18 „Dėl Kultūros paveldo centro 2023 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano patvirtinimo“ patvirtintas Kultūros paveldo centro 2023 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planas (pridedama), kurį sudaro:

1.1. Statinių ir vietovių, kuriems 2023 m. rengiami apskaitos dokumentų projektai,
sąrašas;

1.2. Vietų, kurioms 2023 m. rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašas;

1.3. Objektų, siūlomų registruoti Kultūros vertybių registre kaip kilnojamosios kultūros vertybės
ir statinių vertingosios savybės, kurioms 2023 m. rengiama apskaitos dokumentacija, sąrašas.

            Pažymime, kad įgyvendinant Planus ir atsižvelgiant į juose nustatytus metinius rodiklius, Planų pakeitimai bei papildymai bus pateikiami Departamento direktoriaus raštiškais pavedimais.

Atkreipiame dėmesį, kad planuojant apskaitą 2023 m. palikta galimybė kreiptis dėl apskaitos dokumentacijos kultūros vertybėms parengimo papildomai. Tam Kultūros paveldo centro 2023 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plane palikta laisvų vietų, kurios 2023 m. II pusėje bus užpildytos, atsižvelgiant į piliečių bei institucijų gautus prašymus.

Informacija atnaujinta 2023-02-02 15:21