Lt
Pradžia

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIŲ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIŲ...

PRANEŠIMAS

APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIŲ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedami rengti:

„Kitos paskirties inžinerinių statinių - įvažiavimų, automobilių stovėjimo aikštelių, takų ir lietaus nuotekų tinklų, Lazdijuose, Kauno g. 8, naujos statybos, rekonstravimo projektas“ projektiniai pasiūlymai.

Statinių adresas: Lazdijų raj. sav., Lazdijų m., Gėlyno g. 8A.

Žemės sklypo unikalus Nr.: 4400-4812-4018

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai.

Statybos rūšis – rekonstravimas, nauja statyba.

Statinio kategorija – nesudėtingieji, neypatingieji statiniai.

Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41-1, LT-01109, Vilnius, tel.: +370 5 2617629, el.paštas: bendras@plentprojektas.lt

Projekto vadovas: Laurynas Dudavičius, atestato Nr. 40683 el. p.: laurynas.dudavicius@plentprojektas.lt, tel.: +370 655 58 750

Statinių architektas: Laurynas Dudavičius, atestato Nr. 40683 el. p.: laurynas.dudavicius@plentprojektas.lt, tel.: +370 655 58 750

Statytojas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, el. p. info@lazdijai.lt

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2023-02-20 darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. adresu Gedimino pr. 41-1, Vilnius arba Lazdijų rajono savivaldybės internetinėje svetainėje – www.lazdijai.lt, skiltyje „Statiniu ir teritorijų planavimo dokumentu viesinimas“.

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui elektroniniu paštu dominykas.slekys@plentprojektas.lt iki 2023-02-17 įskaitant ir viešo susirinkimo metu.

Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2023 m. vasario 20 d. 15:00 val. naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu (nuotoliniu būdu).

Prisijungimo nuoroda: https://zoom.us/j/9760133002

Susirinkimo ID: 976 013 3002

Prisijungus dalyvių prašome nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (el. pašto adresą ar telefono Nr.), kad būtų galima įtraukti į susirinkimo dalyvių sąrašą.

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VAIZDINĖ INFORMACIJA

Informacija atnaujinta 2023-01-30 15:32